הטיפול באוטיסטים בישראל: הפער שבין רצוי למצוי

אוטיזם בישראל: רצוי מול מצוי

לפי אתר הבית של עמותת "אלו"ט", האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזם, יש בישראל למעלה מ-30,000 אוטיסטים. אם תנסו לברר מהי כמות האוטיסטים בישראל לפי גורמי המדינה הרשמיים האחראיים עליהם, כמו משרד הרווחה או משרד הבריאות, תגלו מספרים נמוכים מזה של אלו"ט" ב-25 עד 30 אחוזים. הפער הזה בדיווחים, שנובע מסיבות כגון קושי בהשגת הנתונים […]